ÖZEL DU-ÇE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Simon Bolivar Cad. Abdullah Cevdet Sok. No:9
Çankaya Ankara
Tel: (312) 439 28 11
Web : www.duceftr.com
Eposta : info@duceftr.com

Nisan-2007’ de hizmete açılan Du-Çe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, modern tıbbın gerektirdiği tüm fizik tedavi & rehabilitasyon donanımı ve yeni tedavi yaklaşımları ile Ankara’nın en kapsamlı özel fizik tedavi ve rehabilitasyon  merkezleri arasındadır. İlk hedefimiz olan hasta sağlığı ve memnuniyeti doğrultusunda, modern tıbbın tüm olanaklarını
bilgi ve tecrübemizle hastalarımızın hizmetine sunmaktayız. Sıcak atmosferimiz ve güleryüzlü personelimizle
hareketlerinize özgürlük, yaşantınıza sağlık katmayı hedefliyor. Merkezde iki tam zamanlı fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi, beş fizyoterapist, sekiz fizyoterapist yardımcısı ve bir hemşire görev yapıyor. Merkeze başvuran her hasta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman doktoru tarafından değerlendiriliyor, gerekirse laboratuvar (kan, idrar vb) ve görüntüleme (direkt grafi, ultrasonografi, tomografi, MR) tetkikleri yaptırıldıktan sonra teşhisine yönelik tedavi programı planlanıyor. Planlanan fizik  tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, merkezde bulunan modern fizik tedavi cihazlarıyla ve deneyimli fizyoterapistler tarafından yapılıyor. Hastalar tedavi süresince yakından izlenmekte, tedaviye yanıtları kontrol edilmekte, gerekirse tedavi programında değişiklik yapılmaktadır.


Dr. Ayşe Karamercan
Dr. Gürbüz Yamanel


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, El Rehabilitasyonu Eswt, Tedaviye Yönelik Lokal Enjeksiyonlar, Tedaviye Yönelik Masaj


SGK, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Axa Oyak, Allianz, Genel Yaşam, MEDNET, ATO, BOTAŞ Vakfı,  RATELVAK, Türk Telekom Vakfı, Ted Ankara Koleji Spor Kulübü, Merkez Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, YKB, Türk Exim Bank