Sitede Ara

   

Üye Girişi

Email
Şifre

Şifremi Unuttum
Üye Olmak İstiyorum

ŞEKER HASTALARININ TAKİBİNDE HEMOGLOBİN A1C NİN ROLÜ

Malesef toplumumuzun kanayan yarası olan hastalıkların başında gelmekte olan diyabet;bir çok kişinin öcü olarak gördüğü ve korktuğu bir hastalıktır. Ama sanılanın aksine düzenli bir diyet programı ve sıkı bir kan şekeri kontrolüyle diyabet ve diyabetin yol açtığı bir takım komplikasyonlardan az etkilenmek mümkündür.

Su gün için  diyabet takibinde kullanılmaya başlanan en önemli laboratuvar takip testlerinden birisi HbA1c (glikohemoglobin) dir. Amerikan Diyabet Cemiyeti (ADA) diyabet tanısı alan her hastanın HbA1c ile uzun dönem kan şekeri seviyesinin takibinin mutlaka yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.Bu test yaklaşık üç aylık kan şekeri ortalamalarını yansıtır.HbA1C testi Tip 1 diyabetli hastalarda ve insülin kullanan Tip 2 dayabaetli hastalarda 3 ayda bir ; diğer Tip 2 diyabetli hastalarda 3-6 ayda bir ölçülerek tedavi değişikliklerine zamanında karar verilmesini sağlar. A1C değeri ideali : % 6 in, Hedef değer: % 6,5’nin altında olmalıdır. Ancak, HbA1C kısa vadedeki kan sekeri değerleri ve kan şekeri oynamaları hakkında hiç bir bilgi vermez. Yapılan araştırmalar kan şekeri oynamaları çok fazla ise yani sıklıkla hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü)  ve hiperglisemiler varsa kan şekerinin günlük ve açlık-tokluk olarak izlenmesininin çok daha önemli olduğunu göstermiştir.Günümüzde bazı çalışmalar HBA1C’ nin diyabetin tanısının konulmasındada  kullanılması gerektiğini savunmaktadırlar..

bA1C ölçümünün anlamı alınan sonuca göre son 3 aylık kan şekeri ortalamasını gösterir. Aşağıda HbA1c sonucunun ne anlama geldiği verilmiştir.

%4 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 65 mg/dl (normal)

%5 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 100 mg/dl (normal)

%6 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 135 mg/dl (normal)

%7 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 170 mg/dl (organ hasarları yönünden riskli sonuç)

%8 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 205 mg/dl

%9 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 240 mg/dl

%10 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 275 mg/dl

%11 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 310 mg/dl

%12 ise son üç aylık kan şekeri ortalaması yaklaşık 345 mg/dl civarında demektir.

 Uzm.Dr.Önder AKKAYA